Nyheter

Så påverkas du av nya regler för RUT- och ROT-avdrag 2016

2015-11-05
Regeringen har föreslagit ändringar för RUT- och ROT-avdragen som börjar gälla 2016. Såhär påverkas du:

RUT-avdrag

Tidigare har den maximala skattereduktionen för RUT-arbete varit 50 000 kr. Den halveras nu till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år före ingången av det året de betalar för tjänsterna.

För den som fyllt 65 år är det maximala avdraget oförändrat 50 000 kr.

ROT-avdrag

Från och med 1 januari 2016 sker förändringar i ROT-avdraget. De nya reglerna innebär att skattereduktionen sänks från 50% till 30% av arbetskostnaden inklusive moms.

De nya reglerna innebär att:

  • om du anlitar en målare för att måla om i sovrummet och arbetskostnaden är 10 000 kr så blir skattereduktionen 3000 kr (mot tidigare 5000kr).
  • om du anlitar en snickare för att bygga ett uterum och arbetskostnaden är 30 000 kr så blir skattereduktionen 9000 kr (mot 15 000 kr med de gamla reglerna).    

Precis som tidigare kan du maximalt få 50 000 kr per år i skattereduktion, så för stora projekt där arbetskostnaden är mer än 167 000 kr blir det ingen märkbar skillnad. Den maximala reduktionen gäller oavsett köparens ålder.

Allmänt

Ändringarna innebär att om du betalar för ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare så gäller den nya, lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller 2016.

Observera att du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för såväl ROT- som RUT-arbete. På Skatteverkets hemsida finns mer information om vad som gäller för avdragen.  


                                                                                                              

Skatteverkets pressmeddelande

2013-01-08

Intresset för rutavdrag ökar kraftigt

Skatteverket betalade ut 16,8 miljarder kronor i skattereduktion för rot och rut under 2012, vilket är 1,5 miljarder kronor mer än året före. Ny statistik visar att rut ökar överlägset mest – antalet köp av rutarbete har stigit med 18 procent.

– Rot står för 14,6 miljarder kronor och rut för 2,2 miljarder kronor av de totalt 16,8 miljarder kronor som betalades ut i skattereduktion under 2012, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Även om rut ökar mest är det fortfarande rot som dominerar, både när det gäller antal köpare, antal företag och utbetald skattereduktion. Omkring 68 000 företag gjorde rotarbeten åt 984 000 köpare under förra året. Under samma period utförde 17 000 företag rutarbeten åt 492 000 köpare.

– Vi ser att rotavdragen har planat ut även om de fortfarande ligger på en hög nivå. Däremot fortsätter rutavdragen att öka stort, säger Pia Blank Thörnroos.

Av de totala utbetalningarna 2012 står Stockholms län för mer än en fjärdedel. Därefter följer Västra Götaland och Skåne.

Med rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till rutarbete räknas hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per person.

                                                                                                                    

Sten K Johnson går in i vårt företag via Uppstart Malmö

2011-06-30
Industrimannen Sten K Johnson är koncernchef, styrelseordförande och huvudägare i Midway Holding AB med huvudkontoret i Malmö. Han är även bland de större ägarna i ett flertal skånska bolag, bl.a. Skåne-möllan, Dagon, Wihlborgs och Capilon.

"Det är viktigt att på olika sätt vara med och möjliggöra att nya företag grundas och utvecklas, det skapar nya och välbehövliga arbetstillfällen. Uppstart Malmö har förutsättningar att bli en väsentlig spelare i staden" säger Sten K Johnson

 För mer information kring Uppstart Malmö: www.uppstartmalmo.se

 

 

.

 


Rut och Rot Hemservice Följ oss på Facebook