Rut och Rot Hemservice Följ oss på Facebook

Rut- och Rotavdrag = smidigare vardag!

Med Rut- och Rotavdrag får du en skattereduktion på arbetskostnaden för tjänster såsom städning, fönsterputsning, trädgårdsskötsel, renoveringar m.m.

När vi utför en tjänst till dig gör vi det aktuella avdraget direkt på din faktura gällande vår arbetskostnad. Enkelt och utan krångel!

Observera! Rut- och Rotavdraget förändrades i januari 2016, läs mer om ändringarna här!

Nytt för 2016

RUT-avdrag

Skattereduktionen för RUT-arbete är maximalt 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år före ingången av det året de betalar för tjänsterna.

För den som fyllt 65 år är det maximala avdraget 50 000 kr.

ROT-avdrag

Skattereduktionen för ROT-arbete är 30% av arbetskostnaden inklusive moms.

Det innebär att:

  • om du anlitar en målare för att måla om i sovrummet och arbetskostnaden är 10 000 kr så blir skattereduktionen 3000 kr.

  • om du anlitar en snickare för att bygga ett uterum och arbetskostnaden är 30 000 kr så blir skattereduktionen 9000 kr.    

Att tänka på:

  • Avdragen kan nyttjas av alla personer över 18 år som har en inkomst att kvitta avdraget emot.

  • Avdraget för ROT-tjänster gäller ägare av småhus, sommarstugor eller bostadsrätter.

  • ROT- och RUT-avdragen är tillsammans på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

  • Observera att du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för såväl ROT- som RUT-arbete. På Skatteverkets hemsida finns mer information om vad som gäller för avdragen.

  • Den som utför tjänsterna måste ha en F-skattsedel.

  • För mer information, gå till www.skatteverket.se

 

 

 

"Det har sina fördelar att bli äldre. Man får mängdrabatt på ljusen till födelsedagstårtan" Maurice Chevalier