Rut och Rot Hemservice Följ oss på Facebook

 

Vår personal

Vi är mycket stolta och glada att kunna erbjuda mycket kompetent personal med mångårig erfarenhet kring sina olika arbetsområden.

Våra honnörs ord är:

Trygghet - Service - Kunnande - Erfarenhet

Vår personal utför sitt arbete med stolhet och kunnande så att du kan känna dig bekväm och trygg i våra händer.

All ny  personal genomgår  en nogrann kontroll innan de anställs. Djupintervjuer, referenser,utdrag från brottsregister m.m.

All vår personal har en ansvarsförsäkring. Om olyckan är framme och något går sönder i ditt hem eller vår personal skadar sig är det vårt ansvar.

Utbildning är en självklar del av vår verksamhet. Produktkännedom och kompetensutveckling är ett ständigt återkommande arbete i vår verksamhet.

     

     

"Tag dig tid att visa dina anställda uppskattning och de kommer att återgälda det på tusen sätt" Bob Nelson     

.