Rut och Rot Hemservice Följ oss på Facebook

 

Våra etiska regler

Dessa regler syftar till att göra vår personal och ledning medvetna om de etiska regler som är förenade med sin yrkesutövning. Hemservice ledord är: trygghet - service - kunnande - erfarenhet

Kundansvar

 • Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos våra kunder.
 • Vi är lyhörda hur den enskilde kunden vill ha det.
 • Vi strävar efter att tillgodose den enskildes önskemål om kontinuitet.
 • Vi respekterar den enskildes relion och kultur.
 • Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.
 • Vi skall visa respekt och ödmjukhet

Medarbetaransvar

 • Vi väljer och bedömer medarbetare enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. Ingen diskriminering görs på grund av hudfärg, nationalitet, etnisk tillhörighet, relion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller ålder.
 • Vi tillämpar anställnings- och arbetsvillkor som har avtalats i branschen.
 • Vi ger våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.

Samhällsansvar

 • Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer
 • Vi verkar för utveckling av samhälliga regleringar på arbetsmarknaden.
 • Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter.

"Människor som inte lämnar efter sig minnet av stora bedrifter utan bara en samling små, vänliga handlingar har inte levt förgäves" Charlotta Grey

.